Ärikliendile

ERGOst saad kõik ärikliendile vajalikud kindlustusteenused. Kui Sul tekib lisaküsimusi, võta palun ühendust ärikliendi halduriga, kelle kontaktid leiad siit.

Ettevõttekindlustus

Tegemist on Eestis ainulaadse lahendusega, mis kombineerib endas parima kaitseulatuse ja lisavõimalused ühtseks tervikuks ning on lihtsaimini hallatav ja kompaktseim kindlustus väikesele ja keskmise suurusega ettevõttele.

Vastutuskindlustus 

Vastutuskindlustus katab kolmandale isikule tekitatud isiku- ja varakahjud seadusest tulenevalt.

Korteriühistu-
kindlustus

Korteriühistu varakindlustus pakub võimaluse kindlustada hooneid ja rajatisi, vastutuskindlustus katab kolmandale isikule tekitatud isiku- ja varakahjud seadusest tulenevalt ning kui lepinguga on valitud vastav kaitse, siis ka korteriühistu liikmetele tekitatud kahju.

Tööandja ravikindlustus

ERGO pakub nii suurtele kui ka väiksematele ettevõtetele võimalust sõlmida oma töötajatele eraravikindlustuse leping. Tööandja ravikindlustus täiendab riiklikku ravikindlustust ja on hea lisaväärtus töötaja motivatsioonipaketis. Lepingu sõlmimine on tööandja ja töötaja jaoks kiire ja lihtne.

Kaskokindlustus

ERGO kaskokindlustuses on kolm taset. Seisukasko on mõeldud sellisele sõidukile, mis ei osale liikluses, vaid seisab parklas või garaažis. Osakasko korvab kõik levinumad sõidukiga juhtuvad õnnetused ja võimaldab valida lisakindlustusi. Täiskaskoga on kindlustatud enam-vähem kõik, mis võib autoga juhtuda.

Liikluskindlustus

Igale Eestis registreeritud sõidukile on liikluskindlustus kohustuslik. Sellega hüvitatakse kannatanu kahjud. Eestis ei pea liikluskindlustuse poliisi paberil kaasas kandma.

Veosekindlustus

Veosekindlustus pakub võimaluse kindlustada punktist A punkti B veetavaid kaupu. Erikokkuleppel kindlustame ka veoseid, mis ei ole ostu-müügi tehingu objekt. Nii näiteks kindlustame kindlustusvõtja enda omanduses olevaid kaupu, mida ta veab ühest kohast teise: näituse eksponaadid, kolimise puhul isiklikud asjad jne.

Elektrooniliste seadmete kindlustus

Elektrooniliste seadmete kindlustus pakub võimaluse kindlustada arvuteid, andmetöötlusseadmeid, meditsiinitehnikat, telekommunikatsiooniseadmeid, mõõtmis- ja katseaparatuuri, videokaameraid ja muud filminduses kasutatavat aparatuuri, video- ning heliaparatuuri, kontoritehnikat jpm.